top of page

Ek Skryf met Bloed en Bene

Ek-skryf-met-bloed-en-bene-1.jpg

Waaroor gaan die digbundel?

Die digbundel, Ek skryf met Bloed en Bene, is deurspek met webwoorde, woordbeelde, Kafka en Nietzsche wat hande vashou en draf deur ﹸn vrou se mymeringe van haar onmiddellike leefwerêld se ontvouing in ﹸn komplekse land. Dit bestaan uit gedigte, gedagtes, mymeringe, drome, aanhalings en beelde wat saam sing en dans in beide Afrikaans en Engels.

 

Why Bones?

Bones refer to the essential almost indestructible aspects of human life. There are many myths about resuscitating life through the gathering of bones of sentient beings by an old woman walking in the desert. (Female archetype)

Through the gathering and appropriation of the essentials aspects of our being, we embark on the process of individuation, which means we become more and more aware of the truth of our human existence, which implies clarity of thought and a deepening of our understanding.

In this sense it is an invitation to be present to your immediate life-world, to show up and to take responsibility for every action and thought.

 

Why the red line (blood) through everything?

one day there was just a red line
it came from nowhere
it ran through everything I could
see or feel or sense
it was relentless

…and then it crawled into my body
and I became the red line….

( journal 1994)

The red line refers to the life-energy (chi), the blood of the mortal soul…embodied life…incarnate life…

It refers to an exploration and elucidation of the life force of mortal life oscillating between life and death.

Hoe het hierdie bundel gebeur?

 

Louisa skryf en teken van jong’s af. Die skryf en die teken het altyd saam gebeur. Dit was ˊn manier om die werklikheid van elke dag se onverstaanbaarhede vas te hou. Dit was haar wiegie-liedjie en transionele troosmiddel. Dit was ˊn geheim, want niemand het geweet nie (so het die digter gedink, maar natuurlik het haar moeder Charlotte geweet, sy was self ﹸn skrywer).

Hierdie bundel is ˊn versigtige samestelling van jare se skryf, teken en wonder. Hierdie gedigte se woorde en troos-ritmes lê diep in die hart van die digter geslaan en vertel van direkte ervarings van haar interaksies met die wêreld.

 

 

Ek skryf met Bloed en Bene. Publikasie en boekproduksie deur Christel Foord. 2017.

ISBN 978-0-620-77592-2 6

bloed en bene webwerf 2020.jpg
bottom of page